GustikEU

personal website of Lars Schotte

Social icon webfont by tombryan
licensed under the SIL Open Font License (OFL), Version 1.1

Medium icon by and being loaded from MediumCDN.

SMART mod-lid-ba

SMART náš, ktorý si na harddisku,
scrubni sa meno tvoje,
príď COMPLETED tvoje,
buď funkcia tvoja ako na aluminiu, tak i na NANDe.
Data náše každodenné daj nám dnes
a odpusť nám naše chybné sektory,
ako i my prepisujeme svojim dd-ckom,
a neuveď nás do inkonsistencie,
ale zbav nás fragmentacie. Amen.

IPv6 RIPE

2001:0600::/23
2001:0800::/23
2001:0a00::/23
2001:1400::/23
2001:1600::/23
2001:1a00::/23
2001:1c00::/22
2001:2000::/20
2001:3000::/21
2001:3800::/22
2001:4000::/23
2001:4600::/23
2001:4a00::/23
2001:4c00::/23
2001:5000::/20
2003:0000::/18
2a00:0000::/12
      

IPv6 ARIN

2001:0400::/23
2001:1800::/23
2001:4800::/23
2600:0000::/12
2610:0000::/23
2620:0000::/23
      

sk.telecom

194.154.224.0/19
195.146.128.0/19
195.91.0.0/17
212.5.192.0/19
213.160.160.0/19
213.81.128.0/17
84.47.0.0/17
87.197.0.0/16
91.127.0.0/16
78.98.0.0/15
95.102.0.0/15
178.40.0.0/15
185.19.72.0/22
2a00:12a8::/32
      
Name: Lars Schotte
Email: gustik@gustik.eu
Telephone: +421 902 521 706
Address: Mudroňova 13
92101 Piešťany
Slovakia